Informatie

De afdelingen orthopedie van het Máxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis organiseren dit evenement voor mensen met een totale heup- en/of knieprothese. Dit doen we door samen een wandel evenement met elkaar aan te gaan voor een goed doel.

Waarom?
Met de Hipwalk willen we aandacht vragen voor het belang van bewegen. Beweging is niet alleen goed voor de gewrichten, maar voor het gehele fysieke en mentale gestel.

Wat houdt de HIPWALK in?
(Ex) patiënten tonen tijdens deze sponsorloop hoe goed zij functioneren en conditioneel sterk zijn met prothese, natuurlijk aangemoedigd door hun familie, vrienden en het team orthopedie. Het is geen wedstrijd, maar aan het einde van de loop worden enkele ludieke prijzen uitgereikt. De bedoeling is dat deelnemers vooraf aan familie, vrienden, kennissen enzovoorts vragen om hen te sponsoren als aanmoediging voor deze loop.

Rode Kruis
Het sponsorgeld dat die dag verzameld wordt is bestemd voor het project ‘Hulp aan ouderen’ van het Rode Kruis regio Eindhoven. In Nederland komt het bijvoorbeeld voor dat ouderen na een val in huis meer dan 24 uur wachten op hulp en niet weten wanneer deze komt. Dit project helpt hierbij. Door het opzetten van netwerken waarin dagelijks contact is met ouderen onderling en door valpreventie waarbij onveilige situaties in huis worden aangepakt. Zo zijn er meer voorbeelden van projecten waar het Rode Kruis Eindhoven zich mee bezig houdt om ouderen te helpen mobiel te blijven.

Doneren
Hoe komt het sponsorgeld bij het Rode Kruis Eindhoven terecht?

U neemt het sponsorformulier en sponsorgeld op 22 april mee. Wij zorgen ervoor dat het totale bedrag naar het Rode Kruis Eindhoven wordt overgemaakt.

Dit evenement is met nadruk geen wedstrijd. Het is vooral bedoeld om gezellig met elkaar te bewegen en aandacht te vragen voor beweging en het belang ervan.

Als organisator aanvaardt de HipWalk geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die de deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop van de HipWalk zouden overkomen.

De organisatie van de HipWalk aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, of vermissing en diefstal van goederen die de deelnemer voorafgaande aan, tijdens of na afloop van de HipWalk in zijn bezit heeft. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt mede voor de door of namens de organisatie van de HipWalk ingeschakelde vrijwilligers.

Rode Kruis

logo